Normal_baby

Het inkomen van Nederlandse moeders daalt  gemiddeld 46 procent na de geboorte van een kind. Dat van vaders daalt niet. De daling van het inkomen wordt vooral veroorzaakt doordat moeders minder uren gaan werken. Bij hoogopgeleide moeders, vrouw-vrouw-koppels en moeders in de (semi)publieke sector is de daling minder sterk dan bij andere groepen moeders. Dit meldt het Centraal Planbureau. 

Mannen verdienen in Nederland gemiddeld meer dan vrouwen en vaak wordt dat toegewezen aan de geboorte van kinderen. Het CPB heeft gekeken naar het effect van het krijgen van kinderen op het inkomen van moeders en vaders, de zogenaamde child penalty. Daarbij werd ook gekeken naar de achtergrondkenmerken van moeders. Daaruit komt naar voren dat het inkomen van vrouwen gemiddeld 46 procent daalt na de komst van een kind ten opzichte van het inkomen dat ze naar verwachting zouden hebben gehad zonder kinderen.

Verschillen tussen groepen

Het inkomensverlies is kleiner voor hoogopgeleide vrouwen, vrouw-vrouw-koppels en voor vrouwen in de (semi)publieke sector. Voor vrouwen met een migratieachtergrond is het inkomensverlies ook kleiner. Behalve voor vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Hun inkomen daalt net wat meer dan voor vrouwen  zonder migratieachtergrond.

Economische zelfstandigheid

De inkomensdaling komt doordat moeders vaak een stuk minder uren gaan werken na de komst van het eerste kind, en vaders niet. Hierbij kunnen traditionele rolpatronen een rol spelen, waarin vrouwen vaker dan mannen de zorgtaken op zich nemen. Het feit dat vrouwen minder gaan werken na de geboorte van een kind, heeft als gevolg dat zij hierdoor minder economisch zelfstandig zijn en het kan ook effect hebben op hun verdere carrière. Vergeleken met landen als Denemarken en Zweden is de inkomensdaling in Nederland relatief hoog, maar in Oostenrijk en Duitsland is de daling juist groter.

Door: Nationale Zorggids