Normal_echo_zwangerschap_zwanger

Vanaf nu kan bij gezonde zwangeren vanaf 20 weken zwangerschap via het hart van de ongeboren baby worden gemeten of hij risico loopt op een groeiachterstand bij de geboorte. Dit gebeurt met een relatief nieuwe tweedimensionale Speckle Tracking Echocardiografie (2D-STE), waarbij de hartfunctie van de baby wordt gemeten. Hierdoor kunnen deze baby’s al vanaf een veel vroeger stadium beter worden gemonitord tijdens de verdere zwangerschap. Dit toont gynaecoloog Noortje van Oostrum aan tijdens haar promotieonderzoek in Máxima MC in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven, meldt het Máxima MC.

Met de huidige groeiecho’s zoals die in Nederland tijdens de zwangerschap bij de moeder worden gedaan, kan bij gezonde zwangeren een eventuele groeiachterstand bij de baby nog niet goed gemeten worden. Bij gezonde zwangeren wordt meestal pas tijdens de 34 weken groei-echo of later bekend of een baby mogelijk een groeiachterstand heeft. Van Oostrum toont met haar onderzoek aan dat met behulp van de relatief nieuwe 2D-STE-techniek al tijdens de 20-wekenecho via het hart kan worden gemeten of een baby het risico loopt te klein geboren te worden. En dat is belangrijk want baby's met een groeiachterstand hebben later in het leven een grotere kans op stofwisselingsziektes, suikerziekte en een hoge bloeddruk. 

Meten hartfunctie ongeboren baby

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het hart van een ongeboren baby een centrale functie inneemt bij de ontwikkeling en groei van de baby. “Vanuit dat gegeven zijn we allereerst op zoek gegaan naar een manier hoe je de hartfunctie kunt meten bij ongeboren baby’s zonder schade aan te brengen,” vertelt van Oostrum. “Met de 2D-STE-techniek kunnen we, naast de controle of het hart op de juiste manier is aangelegd, ook meten of het hart zich normaal ontwikkelt wat betreft de functie. Het lijkt er op dat het hart anders gaat bewegen bij een baby die een groeiachterstand heeft en dit anders bewegen kunnen we meten met 2D-STE-techniek. Dit konden we voorheen niet meten. Hierdoor kan een verandering in de hartfunctie en daarmee een verdenking op een groeiachterstand al bij 20 weken worden gemeten.”

Op grote schaal

Guid Oei, promotor van Van Oostrum en gynaecoloog in MMC is heel blij met deze nieuwe bevinding. “Tijdens vervolgonderzoek zullen de bevindingen van Van Oostrum op grotere schaal bij gezonde zwangeren worden onderzocht. Dit met als uiteindelijke doel om deze techniek vervolgens landelijk door te voeren en aan te kunnen bieden aan iedere gezonde zwangere in Nederland tijdens haar 20-wekenecho, wat de geboortezorg ten goede zal komen.”

Door: Nationale Zorggids