Normal_nurse-gently-touching-fragile-newborn-in-neonatal-2022-01-11-17-12-55-utc-min.jpg

Ouders van te vroeg geboren baby’s in het Máxima MC krijgen sinds kort de mogelijkheid om hun kindje in een draagdoek bij zich te hebben. Een draagdoek zorgt voor intieme momenten die bijdragen aan de ontwikkeling van de prematuur geboren baby. Dit meldt het MMC. 

Alle kinderfysiotherapeuten van het ziekenhuis zijn opgeleid als draagconsulent en kunnen ouders ondersteunen bij het dragen van hun kindje in een draagdoek of -zak. Omdat het om een kwetsbare groep baby’s gaat heeft het ziekenhuis een speciaal protocol ontwikkeld. De extreem premature baby’s mogen dan ook niet in een draagzak. Dit is pas toegestaan vanaf 35 weken met een minimaal gewicht van 1.800 gram. En natuurlijk moet de situatie het toelaten. Kindjes die bijvoorbeeld nog heel erg afhankelijk zijn van zuurstof, kunnen niet in de draagzak.

Zelfregulatie

“Het buidelen en dragen in een draagdoek draagt bij aan het comfort, de ontwikkeling en de zelfregulatie van de baby’s. Een te vroeg geboren baby leert zo om zich aan te passen aan de omgeving en eigen behoeften, emoties te reguleren en gedrag te sturen”, aldus kinderfysiotherapeut Mariska Talitsch.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky