Normal_kinderopvang_peuter_kleuter_meisje_speelgoed_spelen

Gaan de mensen met de laagste inkomens erop achteruit bij de hervorming van de kinderopvangtoeslag? Senna Maatoug van GroenLinks vraagt minister Karien Van Gennip van Sociale Zaken om opheldering. Dit meldt de Tweede Kamer

Volgens het coalitieakkoord wil het kabinet toe naar een vergoeding van 95 procent van de kinderopvangkosten voor werkende ouders. Maatoug vraagt wat dat betekent voor mensen met de laagste inkomens, die nu 96 procent vergoed krijgen. Kan de minister toezeggen dat deze mensen er op zijn minst niet op achteruitgaan?

Stelsel fundamenteel herzien

Het stelsel van de kinderopvangtoeslagen wordt fundamenteel herzien, zegt Van Gennip, om het eenvoudiger en inkomensonafhankelijk te maken. Zij wil alle veranderingen in samenhang bezien. Zo zal de verhoging van het minimumloon juist voor de laagste inkomens belangrijk zijn.