'Zorg in prenatale periode verdient meer aandacht'

Problemen opsporen bij het ongeboren kind. Dát is het onderzoeksveld van prof. dr. Mireille Bekker. Zij is werkzaam bij het UMCU in Utrecht. Een vak dat dankzij alle technologische ontwikkelingen volop in beweging is. “Neem alleen al wat we tegenwoordig op een echo en MRI-scan kunnen zien en de ontwikkeling van nieuwe genetische testen. Hierin is het afgelopen decennium enorme vooruitgang geboekt. Dit biedt allerlei mogelijkheden tot verbetering van de begeleiding van zwangeren en het ongeboren kind. Veel meer zorg op afstand bieden bijvoorbeeld. De ontwikkeling van een kind, nu en straks, is daar enorm mee gebaat.” Dat meldt Vakblad Vroeg. 

Gezondheidswinst is ook mogelijk indien al in de zwangerschap ernstige afwijkingen kunnen worden gezien bij de 20 weken echo. “Signalering vergroot de mogelijkheden tot de best mogelijke begeleiding tijdens de zwangerschap en na de geboorte.” Daar komt bij dat ouders bij ernstige zorgen over de levensvatbaarheid van hun ongeboren kind meer bedenktijd hebben om te beslissen of ze wel of niet doorgaan met de zwangerschap.” Bekker noemt haar onderzoeksgebied een veld in ontwikkeling. “Echt enorm interessant. Daarbij staat voor mij voorop dat ik ieder kind de best mogelijke uitkomst gun. En daarmee natuurlijk ook de ouders.”

Autisme

Naast het interview met Mireille Bekker komt Iris Servatius-Oosterling, winnares van de VROEG-prijs 2022, aan het woord. Zij stond aan de wieg van het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind. In het interview legt zij uit waarom vroege hulp bij een vermoeden van autisme een wereld van verschil maakt. “We weten nu welke signalen op jonge leeftijd een verhoogd risico op autisme met zich meebrengen. Niet voor niets zijn die alarmsignalen inmiddels opgenomen in de richtlijn van autismespectrumstoornissen. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat niet op zijn naam reageert, geen gebaren maakt, nog geen woordjes zegt bij 18 maanden, niet gericht glimlacht naar iemand anders, geen interesse heeft in andere mensen - dat soort dingen.” Iris drukt professionals op het hart om beducht te zijn op dergelijke alarmsignalen. “Tijdige herkenning is namelijk dé voorwaarde om in een pril stadium de juiste hulp in te zetten.”

Door: Nationale Zorggids