Natuurlijke aanwas speelt geen rol in toename bevolkingsgroei 2022

De Nederlandse bevolking is in 2022 naar verwachting met bijna 227.000 inwoners gegroeid, tot ruim 17,8 miljoen. Deze toename is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2021, toen kwamen er 115.000 inwoners bij. Er werden minder baby’s geboren dan in 2021, dus daar ligt de groei niet aan. Vooral het aantal immigranten was hoger dan een jaar eerder. Ruim een kwart van hen is afkomstig uit Oekraïne. Dit meldt het CBS. 

De bevolkingsgroei in 2022 komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie. De natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte) draagt naar verwachting niet of nauwelijks bij: geboorte en sterfte houden elkaar vrijwel in evenwicht.

Minder kinderen geboren, geen natuurlijke aanwas

In 2022 zijn 168.000 kinderen geboren, ruim 11.000 minder dan in 2021. Het huidige vruchtbaarheidscijfer past in de dalende trend en komt naar verwachting uit op gemiddeld 1,49 kinderen per vrouw. Dat is vergelijkbaar met de geboortecijfers van begin jaren tachtig, toen het vruchtbaarheidscijfer een dieptepunt bereikte. Ook in andere Europese landen werden, na een opleving in 2021, weer minder kinderen geboren in 2022. Tegelijk was de sterfte nog relatief hoog; in een groot gedeelte van 2022 was er sprake van oversterfte. Het aantal overledenen wordt geraamd op 169.000, vergelijkbaar met het aantal geboorten. De bevolking is daardoor naar verwachting niet door natuurlijke aanwas gegroeid.

Door: Nationale Zorggids