Verandering in angstregulatie bij gezonde vrouwen die anticonceptiepil slikken

Nieuw Canadees onderzoek toont aan dat er bij gezonde vrouwen die de anticonceptiepil slikken een verandering optreedt in het hersengebied dat angst reguleert. Het slikken van de pil kan vrouwen dus angstiger maken, concluderen zij. Dit meldt Metro. 

De verandering treedt op in het hersengebied waar emoties worden gereguleerd. Onderzoeksresultaten tonen aan dat de regulatie van emoties wordt verstoord door gebruik van de anticonceptiepil. Vrouwen die de pil slikken kunnen hierdoor meer angsten hebben dan vrouwen die deze vorm van anticonceptie niet gebruiken. Stoppen zij er weer mee, dan verdwijnt ook het effect op de emotieregulatie. De onderzoekers benadrukken dat er geen causaal verband is aangetoond, dus zij onthouden zich ook van grote conclusies over de mentale gezondheid van vrouwen die de pil slikken.

Psychische effecten

Meisjes en vrouwen die beginnen met de anticonceptiepil krijgen vaak alleen maar uitgelegd dat er lichamelijke bijwerkingen kunnen optreden, maar horen vaak niets over de psychische effecten terwijl die er wel degelijk zijn. “Aangezien zo’n pil op grote schaal wordt gebruikt, is het belangrijk dat we beter begrijpen wat de korte en langetermijneffecten zijn op de anatomie van de hersenen en de emotieregulatie”, aldus onderzoeker Alexandra Brouillard. Daarom gaat zij binnen een vervolgonderzoek bestuderen wat de impact van leeftijd en duur van pilgebruik zijn op de emotieregulatie.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky