Normal_babybed

Op 3 februari is de wijziging van de Wet Basisregistratie personen (BRP) in werking getreden. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens over kinderen die op het moment van geboorte niet meer in leven zijn op te nemen in de BRP. Dit geldt ook voor kinderen waarvoor een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het moment van de aangifte niet in leven was. Ouders kunnen vanaf maandag 4 februari 2019 bij de gemeente van woonplaats een verzoek kunnen indienen om hun levenloos geboren kind in de BRP op te nemen. Dit meldt Rijksoverheid. 

Door het levenloos geboren kind te laten opnemen in de BRP, wordt hij of zij zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Voor meer informatie kunnen ouders terecht op deze website en bij de gemeente van hun woonplaats.

Petitie ouders

De wetswijziging komt voort uit een petitie die in 2015 werd gestart door ouders die persoonlijk direct betrokken zijn bij het onderwerp. Met een akte van de burgerlijke stand wordt het feitelijke bestaan van het kind in een overheidsdocument vastgelegd. Door het vermelden van het kind in de BRP wordt er recht gedaan aan het feit dat deze kinderen voor de geboorte hebben geleefd.

Door: Redactie Nationale Zorggids