Inleiden van bevalling kan door betere afweging vaak voorkomen worden

Er is nog te vaak sprake van een onnodige inleiding van de bevalling. Dat blijkt uit onderzoek van Bahareh Goodarzi van het Amsterdam UMC en Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Een bevalling wordt ingeleid om het risico op babysterfte te verkleinen. Dit gebeurt in een aantal gevallen, bijvoorbeeld bij vrouwen boven de veertig, bij de eerste bevalling of als de zwangerschap langer dan 41 weken duurt.

Nadelen

Er kleven echter een aantal nadelen aan het inleiden van een bevalling. Aan de ene kant loop het kind risico op een minder goede hersenontwikkeling. Aan de andere kant loopt de moeder risico op overmatig bloedverlies.

Kenmerken

Goodarzi stelt voor om meerdere factoren mee te laten spelen in de afweging om de bevalling wel of niet in te leiden. Vrouwen die bij de tweede bevalling 41 weken zwanger zijn, lopen bijvoorbeeld minder risico dan vrouwen die voor de eerste keer zo lang zwanger zijn.

Door: Nationale Zorggids / Æde de Jong