Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

(Novum) - De overheid hoeft niet verder te bezuinigen om het huidige niveau van voorzieningen op peil te houden. Op lange termijn heeft de overheid geen tekort meer, maar een klein overschot, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een donderdag verschenen publicatie.

Dat het zogeheten houdbaarheidssaldo is veranderd van een tekort in een overschot komt door de ingrijpende bezuinigingen van de afgelopen jaren, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd en de hervormingen in de zorg. "Hierdoor kan het huidige niveau van overheidsvoorzieningen betaalbaar blijven, zonder verdere aanpassingen in collectieve inkomsten en uitgaven."

De vergrijzing heeft bovendien ook een positief effect voor de schatkist, hebben de CPB-onderzoekers uitgerekend. Doordat het aantal mensen dat pensioen ontvangt stijgt, lopen ook de belastingen op die daarover worden geheven. Ondanks het teruglopen van de inkomsten uit aardgas ontstaat zo toch een overschot.

Het CPB waarschuwt wel dat de berekeningen 'met onzekerheid omgeven' zijn. Vooral van de zorguitgaven is het goed denkbaar dat ze meer stijgen dan nu wordt verondersteld, aldus de rekenmeesters.