Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

In 2019 waren er 250.000 mensen van 40 jaar en ouder met dementie. Dat komt neer op een kleine 3 procent van alle 40-plussers. Ongeveer 15.000 van hen was tussen de 40 en 65 jaar. Dat is 6 procent van de totale populatie van mensen met dementie, meldt Vektis in de factsheet dementie. 

68 procent van de mensen met dementie woont thuis en 32 procent woont in een instelling (januari 2020). Van de 170.000 thuiswonende mensen met dementie is 17 procent in de loop van het jaar opgenomen in een Wlz-instelling (ongeveer 28.500 mensen).

Meeste thuiswonende mensen met dementie in Laren

Relatief gezien wonen de meeste mensen met dementie in Laren, Wageningen en Bloemendaal. Het gaat on thuiswonende mensen en mensen in een instelling. Het percentage thuiswonende mensen met dementie is hoogst in Wassenaar, Laren en Laarbeek. Het laagste percentage thuiswonenden is in Pijnacker-Nootdorp, Buren en Alphen-Chaam.

Stijgende kosten dementie

De zorguitgaven voor de dementiepopulatie nemen toe in de afgelopen vier jaar: van 8,6 miljard in 2017 naar 10,6 miljard in 2020. Dit komt voor een deel door het toenemende aantal mensen met dementie maar ook door duurdere verpleeghuiszorg. De grootste toename van uitgaven is te zien voor mensen met dementie die in een instelling wonen.

Ongeveer 170.000 mensen met dementie die in week 3 van januari 2020 thuis woonden, kregen een bedrag van in totaal 4,2 miljard euro zorg. 2 miljard is gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en betreft bijvoorbeeld wijkverpleging en ziekenhuiszorg. De groep thuiswonenden ontvangt ook zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat komt omdat een deel van de mensen Wlz-zorg thuis ontvangt en een deel van deze groep in 2020 naar een instelling is verhuisd. Hun totale Wlz-uitgaven bedroegen 2,2 miljard euro.
Voor mensen de in januari 2020 in een instelling woonden, werden relatief weinig zorgkosten vanuit de Zvw gefinancierd. De meeste van hun zorguitgaven gingen via de Wlz: in totaal 6,2 miljard euro.

Door: Nationale Zorggids