Normal_bus

De gemeente Leeuwarden heeft met Arriva afspraken gemaakt over het gratis meenemen van een begeleider of medepassagier voor mensen met een fysieke beperking. De Voor Elkaar Pas zorgt er straks voor dat een ieder met recht op Wmo-vervoer een jaar lang gratis kan reizen en iemand mee mag nemen in de bus. Dit meldt de Leeuwarder Courant. 

Arriva en de gemeente hopen dat de pas ervoor zorgt dat het openbaar vervoer bereikbaar wordt voor zo veel mogelijk mensen. En dat mensen met een fysieke beperking het openbaar vervoer als een geschikt en goedkoper alternatief zien voor het duurdere lokale vervoer.

Naast Wmo-gebruikers kunnen bijvoorbeeld leerlingen in het leerlingenvervoer, medewerkers van sociale werkplaatsen en cliënten in de Wet langdurige zorg de pas aanschaffen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids