Normal_rss_entry-296839

Uitkeringsinstantie UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die het eerder betaalde aan arbeidsongeschikten. Velen van hen moesten veel langer dan de toegestane periode van acht weken wachten op een beoordeling van hun claim. Daardoor moesten ze forse bedragen terugbetalen als ze niet of slechts deels arbeidsongeschikt werden verklaard.

Het UWV wil voorkomen dat mensen in financiële problemen raken en besloot in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te stoppen met het terugeisen van de voorschotten. Mensen die al deels of volledig betaald hebben, krijgen dat geld terug. De regeling geldt voor mensen die sinds begin 2020 een voorschot kregen of er op 1 januari 2020 al een hadden.

De afgelopen twee jaar liep de wachttijd voor een keuring voor de zogeheten WIA-uitkering flink op. Volgens het UWV moeten er veel mensen gekeurd worden en zijn er niet voldoende artsen om dat op zich te nemen. Daardoor moet het UWV al een tijd meer voorschotten betalen en betaalt de uitkeringsinstantie die ook gemiddeld voor een langere periode.

Financiële problemen

Als mensen niet of slechts deels arbeidsongeschikt worden verklaard en hun voorschot moeten terugbetalen, kan dat betekenen dat ze met terugwerkende kracht geen inkomsten hebben gehad. De cliëntenraden van het UWV wezen erop dat mensen daardoor in financiële problemen komen.

Het UWV houdt voorlopig tot eind volgend jaar vast aan de nieuwe regeling. Dan verwacht de uitkeringsinstantie maatregelen te hebben genomen om de keuringen weer sneller te laten plaatsvinden. Daarmee zou het aantal voorschotten en de duur ervan weer op een normaal niveau moeten komen. Er is echter ook een wetswijziging nodig die tijdig moet worden doorgevoerd. In de zomer van 2022 wordt gekeken of dat ook lukt.

Door: ANP