26.000 medisch geschoolden nu niet werkzaam in de zorg
Eind 2018 stonden 348.000 zorgverleners in het BIG-register. Bijna 26.000 van hen zijn niet werkzaam en hadden bijvoorbeeld een uitkering voor werkloosheid of waren met pensioen. Van hen is 84 procent verpleegkundige of arts. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen per 1 januari 2018, mogen sinds maart 2020 weer aan de slag in de zorg, mits zij nog voldoende vaardig zijn.  De cijfers die het CBS vandaag publiceert gaan over medisch geschoolden met een geldige BIG-registratie die in 2018 niet werkzaam waren. Dit meldt het CBS.

Onder de geregistreerde zorgverleners waren 209.000 verpleegkundigen en 67.000 artsen in 2018. Onder deze beroepen zijn de meeste personen te vinden die buiten de zorg actief zijn of niet werkzaam zijn. Door onder andere pensionering, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid waren 17.600 verpleegkundigen (68 procent van de niet werkzamen) en 3.900 artsen (15 procent) niet werkzaam.

Verpleegkundigen relatief vaak niet werkzaam

Het aandeel verpleegkundigen dat niet werkte, was in 2018 met 8,4 procent het hoogst van alle BIG-geregistreerde beroepen, gevolgd door fysiotherapeuten (6,7 procent). Geregistreerde artsen waren naar verhouding minder vaak niet werkzaam dan de meeste andere bevoegde zorgverleners.
 

Overgrote deel niet werkzame verpleegkundigen 55 jaar of ouder

Ruim driekwart van de niet werkzame verpleegkundigen was 55 jaar of ouder in 2018. Dit zijn deels personen in de pensioengerechtigde leeftijd, waarvan normaliter een deel wegvalt uit het BIG-register bij een volgende herregistratie. In 2014 was dit effect van herregistratie voor het eerst duidelijk zichtbaar. Eind 2014 waren er in totaal 86.000 minder geregistreerde verpleegkundigen dan eind 2013, 57 procent van deze uitval was 55 jaar of ouder.
 

Niet werkzame artsen vaak jongere leeftijd

Niet werkzame artsen zijn relatief vaker van jongere leeftijd: 43 procent van hen was in 2018 45 jaar of jonger. Dit is grotendeels het effect van de herregistratie van (basis)artsen begin 2018. In 2017 was dat aandeel 10 procent. Van het totaal aantal artsen onder de 45 jaar was 4,5 procent niet werkzaam in 2018. Onder verpleegkundigen was dit aandeel 2,9 procent.
 

Arbeidsongeschiktheid

Een deel van de niet werkzamen zal niet meer kunnen terugkeren in hun oude beroep. Een aanwijzing daarvoor is het aantal medisch geschoolden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In 2018 had circa 10 procent van de niet werkzame artsen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als voornaamste inkomensbron.
 
Door: Nationale Zorggids