Normal_cdc-90ejovtj2-m-unsplash

Mensen met een kwetsbare gezondheid moeten voorrang krijgen bij de derde prikronde, de boosterprik. In de huidige plannen vallen veel mensen met een beperking of chronische aandoening buiten de boot en moeten zij wachten totdat ook gezonde 60-minners een prik krijgen. Dat is vermoedelijk pas begin volgend jaar. En dat is te laat, stellen Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Dit meldt Ieder(in). 

Volgens de belangenorganisaties lijken jongere mensen met een kwetsbare gezondheid wéér vergeten te worden, net als bij voorgaande vaccinatierondes. Ze roepen de Tweede Kamer dan ook op om deze mensen niet opnieuw in de kou te laten staan en de griepprik-plus-groep met voorrang te vaccineren met de boosterpik.

Vaccineer ook mensen die thuis wonen

Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) constateren dat veel mensen met een kwetsbare gezondheid die jonger zijn dan 60 jaar niet in een instelling wonen, maar gewoon thuis of in een particulier wooninitiatief. “Deze mensen hebben een verhoogde kans op ernstige ziekte en gezondheidsschade na besmetting met corona. Het kan toch niet zo zijn dat deze mensen met een verhoogd risico niet met prioriteit in aanmerking komen omdat ze thuis wonen in plaats van in een zorginstelling”, aldus de brief.

Door: Nationale Zorggids