Lerend ontwikkelen met PROMs en PREMs voor meten kwaliteit van oogzorg

Het Nivel heeft in opdracht van Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, een Patient Reported Outcome Measure (PROM) en een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld voor de zorgpaden Automobiliteit (gericht op verkeersdeelname) en Neurovisuele Revalidatie. Vervolgens zijn deze beide vragenlijsten uitgeprobeerd in de praktijk. De kwaliteit van de PROM en de PREM is gewaarborgd en de vragenlijsten zijn klaar voor gebruik. Door ‘klein te beginnen’ en tussentijds te evalueren kunnen lessen uit de eerste ervaringen met de PROM en PREM snel benut worden voor de verdere implementatie. Dat meldt Nivel.

Voor kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg worden steeds vaker PROM- en PREM-vragenlijsten gebruikt, die laten zien wat cliënten belangrijk vinden. De PROMs meten de ervaren gezondheidsuitkomsten; de PREMs gaan in op de ervaringen van cliënten met de zorg.

Ontwikkelen PROM en PREM in samenwerking met betrokkenen

De PROM en de PREM zijn ontwikkeld in samenwerking met cliënten met een visuele beperking, betrokken zorgprofessionals en onderzoeksbureau Statisfact. Na ontwikkeling zijn de vragenlijsten verder verbeterd met cliënten die bij Visio revalideren. Zij spraken tijdens het invullen van de vragenlijsten hun gedachten hardop uit, zodat goed kon worden getoetst of de vragen precies in kaart brengen wat zij beogen te meten. Nu is het tijd voor implementatie en gebruik.

Herhaald verwerken van gebruikerservaringen en tussentijdse feedback

Rekening houdend met de complexiteit en weerbarstigheid van de praktijk bevelen we aan deze PREM en PROM te gaan gebruiken en ze aan de hand van gebruikerservaringen steeds verder te verbeteren. Door ‘klein te beginnen’ en regelmatig input van betrokkenen te verwerken wordt de implementatie van de vragenlijsten steeds verder verfijnd. Tijdens de implementatie is het dan ook van belang de uitkomsten actief te delen met zorgprofessionals. Een dashboard dat de resultaten visueel presenteert kan hierbij waardevol zijn.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/lerend-ontwikkelen-met-proms-en-prems-voor-het-meten-van-kwaliteit-van-oogzorg, geraadpleegd op 08-12-2022