Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heel flinke kritiek geuit op woon-zorgcentrum Verburgt-Molhuysen in Oosterbeek waar ouderen verblijven. De zorginstelling scoort op meer dan de helft van de getoetste onderdelen onvoldoende. Ook is er een gesloten afdeling opgezet, terwijl daar toestemming voor gevraagd had moeten worden. Als de verbeteringen niet worden doorgevoerd, wordt mogelijk verscherpt toezicht of een bevel. Dit meldt Algemeen Dagblad.

De zorgaanbieder krijgt een halfjaar de tijd om de tekortkomingen weg te nemen. Het gaat onder andere om meer inzet van deskundige zorgverleners, zoals een psycholoog of specialist ouderengeneeskunde. Ook moet er een systeem komen waarmee de bestuurder beter kan zien hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid. Dat ontbreekt momenteel. De inspectie spreekt van het ‘ontbreken aan expertise op het gebied van leren en verbeteren’.

Gesloten afdeling

Het opzetten van een gesloten afdeling is ook iets waar de inspectie niet over te spreken is. Alleen zorginstellingen met een bopz-aanmerking (bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) mogen zo’n gesloten afdeling openen. Daar beschikt Verburgt-Molhuysen niet over. Wel is er toestemming gevraagd van familieleden van de cliënten op een codeslot op de deuren te installeren. Deze moest van de inspectie weer verwijderd worden, waardoor de cliënten nu zelf naar buiten kunnen.

Tevreden bewoners

Woon-zorgcentrum Verburgt-Molhuysen zegt dat de werknemers ’s avonds met een goed gevoel naar huis gaan. “Het belangrijkste voor ons is niet een 100 procent tevreden inspectie, maar 100 procent tevreden bewoners en mantelzorgers”, aldus Hielke de Zeeuw, bestuurder van Verburgt-Molhuysen. De inspectie geeft aan dat inderdaad de norm voor zorg wordt bepaald voor de zorgverleners en zorgaanbieders zelf. De inspectie houdt met toezicht in de gaten of de zorg goed geboden wordt en laat organisaties waar nodig verbeteringen doorvoeren.

Door: Redactie Nationale Zorggids