Komt grondslag handicap in Artikel 1 van de Grondwet?

Morgen, dinsdag 17 januari, stemt de Eerste Kamer over het toevoegen van grondslag handicap en grondslag seksuele gerichtheid aan de Grondwet. Dat meldt Ieder(in).

Dinsdag 20 december 2022 debatteerde de Eerste Kamer over de uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met de grondslagen seksuele gerichtheid en handicap. Instemming van de Eerste Kamer is de laatste stap in de lange procedure van deze Grondwetwijziging. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk niet in stemming gebracht, omdat er op het allerlaatste moment een hoofdelijke stemming werd aangevraagd. Daarvoor waren op dat moment niet meer voldoende Kamerleden aanwezig. Nu vindt deze op dinsdag 17 januari plaats vanaf 13.30.

Door: Nationale Zorggids