Gemeenten werpen flinke drempels op voor mensen met een beperking

Moeilijke aanvraagprocessen, afwijsbeleid, achterdocht, ontmoediging, discriminatie, gebrek aan informatie. Mensen met een beperking of chronische ziekte worden vaak geconfronteerd met aanzienlijke hindernissen bij het verkrijgen van de nodige ondersteuning van hun gemeenten. Terwijl het nota bene gaat om zorg en ondersteuning die zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en deelnemen aan het sociale leven. En dat is de bedoeling van de Wmo. Dit meldt Ieder(in).

In de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet bestaan grote verschillen tussen gemeenten. De problemen zijn breed en diep geworteld in het systeem, en ze hebben ernstige gevolgen voor mensen die hier afhankelijk van zijn. Een woningaanpassing, een hulpmiddel om te sporten, huishoudelijke hulp of hulp bij het vinden van passend werk. Ieder(in) vindt dat het niet uit mag maken waar je woont, als het gaat om de noodzakelijke zorg, ondersteuning en voorzieningen om zelfstandig te kunnen leven, wonen en werken.

Landelijke afspraak

Ieder(in) vindt dat er een landelijke afspraak moet worden gemaakt hoe gemeenten hun werk moeten uitvoeren. Zodat het geen kwestie is van geluk of je zorg en ondersteuning krijgt, afhankelijk van in welke gemeente je woont.

In de media

Ieder(in) heeft nu.nl benaderd om aandacht te vragen voor deze problematiek. De binnenlandverslaggever van nu.nl is hier ingedoken en heeft er een lang en uitgebreid artikel aan gewijd waar veel partijen en ervaringsdeskundigen aan het woord zijn gekomen. 

Budgetten

VNG erkent het gebrek aan ondersteuning, maar zegt dat het geen onwil is. Veel gemeenten willen het beter doen, maar hebben daar onvoldoende personeel en financiële middelen voor. Kabinetsadviseur Guusje ter Horst vindt het te makkelijk dat de VNG het over geld heeft, want er zijn ook gemeenten met weinig geld die mensen met een beperking wél genoeg kunnen ondersteunen. Het is ook aan de vereniging voor gemeenten om gemeenten te ondersteunen bij de verplichte naleving van het VN-Verdrag Handicap. Daarvoor krijgen zij cursussen en brochures aangeboden, maar Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh denkt dat de VNG meer kan doen, bijvoorbeeld door gemeenten aan te sporen hun taak beter uit te voeren.

Door: Nationale Zorggids