Welzijn LHB-jongeren blijft achter op dat van heterojongeren

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren tussen de 11 en 16 jaar ervaren in hun leven meer welzijns- en leefstijlproblemen dan heteroseksuele jongeren. De gezinssituatie en ervaringen op school spelen hierbij een rol. Dat is de conclusie van SCP-onderzoek naar verschillen in welbevinden, sociale relaties en leefstijl tussen jongeren met verschillende seksuele oriëntaties. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau.

LHB-jongeren kampen vaker met slaapproblemen en problematisch gebruik van sociale media en voelen zich bijna drie keer zo vaak ongelukkig als heteroseksuele jongeren. Ondanks een lichte verbetering en een afname van pesten, blijft het welzijn van LHB-jongeren fors achter op dat van heterojongeren. Het SCP pleit voor doelgericht en passend beleid om de welzijnsproblematiek onder LHB-jongeren te verminderen.

Psychische problemen

Het aantal LHB-jongeren dat gepest wordt en kampt met psychische problemen is afgenomen maar nog twee keer zo groot als bij heteroseksuele jongeren. Op het gebied van psychische problemen zijn de verschillen tussen LHB-jongeren en heterojongeren wat kleiner geworden. In 2013 gaf 53 procent aan psychische problemen te hebben, in 2017 is dit gedaald tot 43 procent. Jonge LHB’ers hebben ook vaker overgewicht en slaapproblemen.

Thuis- en schoolsituatie

De steun die jonge LHB’ers vanuit hun gezin krijgen, is een belangrijke pijler voor hun welzijn. Omdat jonge LHB’ers thuis minder steun ervaren dan heterojongeren, zijn ze vaker ongelukkig. Ze hebben vaker psychosomatische klachten, emotionele- en gedragsproblemen en zijn vaker moe. Een lager welzijn en minder steun vergroot voor LHB-jongeren het risico op overgewicht en middelengebruik, zoals roken en drinken. De band met leraren en gepest worden spelen ook een rol bij welzijnsverschillen.

Meer riskant social media gedrag onder LHB-jongeren

LHB-jongeren hebben veel online contacten waar zij steun zoeken en vinden en waarmee zij mogelijke achterstanden in het sociale contact met familie en vrienden compenseren. Een keerzijde van deze sterke oriëntatie op het online leven is dat LHB-jongeren twee keer zo vaak problematisch sociale media gedrag vertonen. Het gaat bijvoorbeeld om conflicten met andere online gebruikers en online gepest worden.

Effecten corona versterken mogelijk problematiek

De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op het mentaal welzijn en de fysieke gezondheid van Nederlanders. Ondanks dat we de invloed van corona niet hebben kunnen bestuderen in dit onderzoek, blijkt uit ander onderzoek dat negatieve gevoelens en psychische klachten zijn toegenomen en er minder is bewogen.

Door: Nationale Zorggids