Normal_psychiater_ggz_psycholoog

Psychiaters, psychologen, andere medisch specialisten en hersenwetenschapers zien psychedelische therapie als een veelbelovende behandelvorm, maar voor de coördinatie van onderzoek, zorgprogrammering, opleiding, accreditatie en kwaliteitsbewaking is een landelijk centrum nodig. De groep ggz-professionals ‘werkgroep Therapeutische Toepassingen Psychedelica’ pleit hiervoor in een manifest. Dit meldt het UMCG. 

Psychedelica, gecombineerd met psychotherapie, lijken effectief voor veel verschillende (hardnekkige) psychiatrische en enkele neurologische stoornissen. In Nederland hebben ongeveer 300.000 tot 450.000 patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis onvoldoende baat bij de bestaande behandelingen. Voor deze kwetsbare patiënten lijken de nieuwe behandelingen veelbelovend.

“Het gaat hier om kwetsbare patiënten en een ingrijpende behandelvorm. Om te zorgen dat patiënten niet de dupe worden van overhaaste of ondoordachte goedkeuring, is het belangrijk om de invoering van deze innovatieve behandelingen goed te regelen. In samenwerking met de overheid, maar ook met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, en de partijen die de medicijnen ontwikkelen. Dit moeten we niet alleen aan de markt overlaten”, zeg directeur Joost Breeks van Stichting OPEN, een non-profit die sinds 2007 wetenschappelijk onderzoek naar toepassingen van psychedelica stimuleert.

Gedegen opleiding en kwaliteitscontrole nodig

De ondertekenaars pleiten voor de oprichting van een centrum, dat naast wetenschappelijke evaluatie, kwaliteitscontrole ook een rol moet spelen bij het opleiden en accrediteren van therapeuten. Bij psychedelische therapie is een bijzondere vorm van begeleiding nodig van geaccrediteerde therapeuten.
Met het manifest roepen de ondertekenaars het nieuwe kabinet op financiële middelen beschikbaar te stellen voor de oprichting van een netwerk en een landelijk onderzoeksprogramma, gericht op zorgvuldige en veilige implementatie voor deze bijzondere behandelvormen in het Nederlands zorgstelsel.

Door: Nationale Zorggids