Aantal Nederlanders met een hersenaandoening blijft stijgen

Het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of aan een psychische aandoening blijft stijgen. Dit constateert de Hersenstichting op basis van recent vrijgegeven data uit de eerstelijnszorgregistratie (Nivel) over 2021. Dit past bij het toekomstbeeld 2040 van het aantal mensen met een hersenaandoening dat door het RIVM is geschetst in 2018. Deze stijging heeft een grote impact op de gehele samenleving. Dit meldt de Hersenstichting. 

Uit de toekomstverkenning voor 2040 met betrekking tot hersenaandoeningen die het RIVM in 2018 heeft gepubliceerd, kwam een zorgelijke trend naar voren. In het jaar 2040 verwacht het RIVM dat ruim 1 miljoen Nederlanders lijden aan (de gevolgen van) een beroerte, parkinson of dementie. Afgaand op het werkelijk aantal meldingen van deze drie hersenaandoeningen bij de eerstelijnszorgregistratie over 2021, dan zijn er 372.000 Nederlanders met een beroerte, parkinson en dementie geregistreerd.

"Dat is al een stijging en als we niets doen worden er dat de komende jaren dus alleen nog maar meer. Dat is een zorgelijk toekomstbeeld, temeer omdat parkinson, dementie en beroerte slechts drie van de honderden hersenaandoeningen zijn die voorkomen", zegt de Hersenstichting.

Gevolgen hersenaandoening

Er zijn de afgelopen jaren al grote stappen gezet op het gebied van hersenonderzoek, waardoor de verwachting is dat er in 2040 minder Nederlanders zullen sterven aan de gevolgen van een hersenaandoening. Wél zullen meer mensen met de gevolgen van een hersenaandoening moeten leren leven. Dit alles zorgt ervoor dat de gehele samenleving – patiënten, naasten, mantelzorgers en zorgprofessionals - meer te maken krijgt met hersenaandoeningen en de gevolgen hiervan.

Investeren in de toekomst

Het is dan ook van groot belang om in te zetten op een toekomst zonder hersenaandoeningen, door ruimte te geven aan baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen of genezen. Momenteel hebben ruim vier miljoen Nederlanders (4.261.700) een hersenaandoening, waarvan de helft een psychische aandoening (2.187.600). Dit kost de maatschappij jaarlijks 30 miljard euro aan zorgkosten. Naar aanleiding van de projecties uit de toekomstverkenning over het aantal mensen met een hersenaandoening is de verwachting dat dit bedrag de komende jaren alleen maar zal stijgen. We moeten blijven investeren in onderzoek, het geven van voorlichting en het belang van onze hersenen op de publieke en politieke agenda blijven zetten.

Collecteweek van de Hersenstichting

Help de Hersenstichting mee en maak je sterk voor een toekomst waarin iedereen gezonde hersenen heeft. Geef aan de collectant tijdens de collecteweek van maandag 30 januari tot en met zaterdag 4 februari 2023. Ruim 19.000 vrijwilligers gaan met de collectebus langs de deuren en ruim 10.000 mensen hebben een online collectebus om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben met een hersenaandoening. Geef aan de (online) collectant of op: www.hersenstichting.nl/doneer/.

Door: Nationale Zorggids