Drugsgebruik in Nederland: landelijk onderzoek naar drugsresten in rioolwater

Er komt een landelijk onderzoek naar drugsresten in rioolwater om het drugsgebruik in Nederland scherper in beeld te krijgen. Op dit moment vindt dit vooral lokaal en incidenteel plaats. Maar omdat een landelijk beeld van het drugsgebruik hier ontbreekt, gaat  een landelijke proef via meetpunten van de Nationale Rioolwatersurveillance daar verandering in brengen. Dit meldt Rijksoverheid.

In november is op twintig locaties gestart met een proefopzet met rioolwatermetingen. De twintig locaties zijn verspreid over het land gekozen om een goed beeld te krijgen van het drugsgebruik in Nederland. Daarbij wordt rekening gehouden met geografische verschillen, zoals leeftijd en de verdeling tussen stedelijk en landelijk gebied. Meerdere keren per jaar zal er op alle locaties metingen plaatsvinden, waardoor er een actueel tijdsbeeld beschikbaar komt van het drugsgebruik.

Vijf drugssoorten

De pilot loopt tot eind 2024. Hierbinnen wordt op vijf momenten gemeten op het gebruik van cocaïne, speed, crystal meth, MDM en designerdrugs 3-CMC en 4-CMC.