Veel vaker suïcidale gedachten onder mensen met autisme: zorgen bij NVA

Mensen met autisme hebben veel vaker suïcidale gedachten dan mensen zonder autisme. Nieuw Utrechts onderzoek toont aan dat 80 procent van de 1.164 ondervraagden uit het Nederlands Autisme Register (NAR) eraan heeft gedacht of zelfs een poging heeft gedaan. 38,7 procent van deze groep maakte een plan en 15 procent deed een poging tot zelf doding. Dit meldt de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme). 

Mensen met autisme kunnen door zwart-witdenken, gevoelens van onbegrip, prikkelgevoeligheid of een late of verkeerde diagnose extra kwetsbaar zijn voor gedachten aan zelfdoding. De kans op gedachten hieraan zijn groter naarmate het aantal autistische kenmerken toeneemt. Een belangrijke voorspeller voor suïcidale gedachten is ook eenzaamheid.

Meer begrip

De NVA trekt naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten aan de bel tijdens de Autismeweek. Er is volgens de vereniging specifiek beleid nodig voor mensen met autisme en iedereen in de samenleving zou meer begrip moeten tonen voor mensen met autisme.

Levensloopbegeleiding

Om dit voor elkaar te krijgen is er meer juiste autismekennis nodig op de juiste plek. De NVA wil dat iedereen met autisme recht heeft op levensloopbegeleiding, zodat zij minder vaak uitvallen op school of werk, minder snel in de bijstand belanden, kampen met schulden en eenzame gevoelens. Ook moet het voorkomen dat mensen met autisme op een later moment zwaardere zorg nodig hebben. Een levensloopbegeleider zorgt ervoor dat zij er op moeilijke momenten niet alleen voor staan.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky