Normal_test-13394_640

Er is een stresstest ontwikkeld voor gemeenten waarmee zij kunnen zien of zij klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. Het Transitiebureau Jeugd heeft de test laten ontwikkelen. De test moeten gemeenten snel inzicht geven in de knelpunten die vanaf volgend jaar in de praktijk kunnen voorkomen. Dit meldt het Nederlands Jeugd Instituut. 

In de test worden simulaties gedaan waarin casussen centraal staan. Wanneer de gemeente er voor kiest de test te doen, dan wordt in één dag het proces van signalering of aanmelding tot afronding van de zorg gesimuleerd aan de hand van casussen. Het hele jeugdveld van de gemeente wordt daarbij onder de loep genomen. Dus niet alleen gemeentemedewerkers maar ook zorgaanbieders worden betrokken in de simulatie. Vervolgens krijgt de gemeente inzicht in de knelpunten en kunnen deze verbeteren om ervoor te zorgen dat zij voor 1 januari gereed zijn voor de overgang naar het nieuwe jeugdstelsel.
 
Accountantsbureau Deloitte heeft de test ontwikkeld samen met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en verschillende gemeenten. De test kan afgenomen worden in de maanden september tot en met december. Gemeenten kunnen zich tot 15 oktober bij de VNG aanmelden.
 
© Nationale Zorggids