Normal_pexels-andrea-piacquadio-3808803__1_

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft El Futuro een aanwijzing gegeven. De jeugdhulp die El Futuro biedt in Alphen aan den Rijn en Gouda brengt risico’s met zich mee voor de jeugdigen. El Futuro moet binnen drie maanden goede jeugdhulp bieden. Tot die tijd mag El Futuro geen nieuwe aanvragen voor hulp met verblijf aan jeugdigen aannemen. Dit meldt IGJ.

In januari en februari bracht de inspectie onaangekondigde bezoeken aan beide locaties van El Futuro. Hier zag de inspectie grote tekortkomingen, vooral op het gebied van het bieden van hulp die bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling, de deskundigheid van personeel en goed bestuur. Een greep uit die tekortkomingen: 
 
Door de grote hoeveelheid aan huisregels en maatregelen, ervaren jeugdigen onvoldoende ruimte en regie. El Futuro moet zorgen voor hulp die bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling, in een zo thuis mogelijke omgeving. Ook past El Futuro vrijheidsbeperkende maatregelen toe terwijl dit in de open jeugdhulp niet is toegestaan. Er is verbetering nodig bij het inschatten van de veiligheidsrisico’s bij jeugdigen. Bij het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden van de jeugdigen betrekt El Futuro geen gedragswetenschapper. Dit is gezien de moeilijke hulpvraag van de jeugdigen volgens de inspectie wel nodig.
 
De inspectie maakt het inspectierapport van februari 2023 en de aanwijzing nu pas openbaar omdat El Futuro bij de rechtbank een voorlopige voorziening vroeg indiende tegen de aanwijzing en de openbaarmaking hiervan. De rechter heeft echter het verzoek om de opschorting van de aanwijzing en de openbaarmaking niet toegekend.

Vervolgstappen

El Futuro moet uiterlijk 9 juni 2023 voldoen aan de normen uit de aanwijzing. Tot die tijd mag de jeugdhulpaanbieder geen nieuwe jeugdigen met een indicatie van de Jeugdwet aannemen. Als El Futuro niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de aanwijzing, kan de inspectie nieuwe maatregelen nemen.
 
Door: Nationale Zorggids