Normal_160602_kiwanispoppen_wilhelmina_ziekenhuis_assen

Serviceclub Kiwanis Assen heeft de kinderafdeling van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) geadopteerd als het goede doel voor de komende jaren. Om de samenwerking te bezegelen ontving het WZA lappenpoppen aan de hand waarvan kinderartsen en pedagogisch medewerkers patiëntjes kunnen uitleggen welke ingreep of behandeling zij zullen ondergaan. Dat meldt het WZA. 

“De behandelaar of het kind zelf kunnen met stiften op de blanco lappenpoppen tekenen waar het pijn doet of welke behandeling zal plaatsvinden. Ook kan de pop bijvoorbeeld een verbandje, pleister of infuus krijgen”, vertelt Roderick Bergsma van Kiwanis Assen tijdens de overhandiging. “Uit onderzoek blijkt dat de pop de angst en de pijn vermindert die kinderen ervaren door de ingreep. Al sinds 1993 delen Kiwanis Clubs over de hele wereld de poppen uit aan kinderen in ziekenhuizen.” De pedagogisch medewerkers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen zijn blij met de gift: “Deze poppen gaan wij zeker gebruiken, zowel op de kinderafdeling als op de kinderpolikliniek en de spoedeisende hulp.”

Het aanbieden van de Kiwanispoppen is een eerste concrete uiting van een langere samenwerking. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wil op termijn graag een ouder- en kindcentrum ontwikkelen waarin ouders en kinderen rond ziekte en bevalling zo min mogelijk van elkaar gescheiden worden. De inrichting van een familiekamer in dit nieuw te bouwen ouder- en kindcentrum is aangewezen als het goede doel van Kiwanis Assen voor de komende jaren. Opbrengsten uit onder meer de jaarlijkse Kiwanis Trofee en de Kiwanis TT-avond komen hieraan ten goede.

©Nationale Zorggids