Kabinet wil niet 'van bovenaf' ingrijpen in de jeugdzorg

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) wil niet "van bovenaf" ingrijpen in de jeugdzorg. Ook minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) voelt daar niets voor. Het stelsel "piept en kraakt", maar voor het draagvlak voor veranderingen is het cruciaal om samen met gemeenten en het jeugdzorgveld tot een plan te komen, zei Van Ooijen in debat met de Tweede Kamer. Ook de al ingeboekte bezuinigingen van 374 miljoen euro voor 2023 wil hij niet van tafel halen.

"Van bovenaf ingrijpen kan heel effectief klinken, maar het kan ook zo zijn dat je dan in een moeras belandt", zei Van Ooijen. Inhoud en geld kunnen volgens hem evenmin van elkaar worden losgekoppeld, in tegenstelling tot de wens van een groot deel van de Kamer.

Gemeenten zijn volgens de staatssecretaris akkoord gegaan met een bezuiniging van 374 miljoen euro in 2023. De aanname is dat via diverse maatregelen volgend jaar dat bedrag op jeugdzorg kan worden bespaard.

Afspraak

Het is onderdeel van de afspraak tussen kabinet en gemeenten, benadrukt Van Ooijen. Die behelst dat het kabinet de in het regeerakkoord opgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg niet op gemeenten gaat afwentelen, maar dat het ministerie van Volksgezondheid dat bedrag voor eigen rekening neemt.

"De staatssecretaris gaat met gestrekt been het debat in", reageerde SP-Kamerlid Maarten Hijink getergd. Volgens het Kamerlid wil Van Ooijen op geen enkel punt de Kamer tegemoetkomen om snel iets te doen doen aan de nijpende problemen. De problemen bestaan al sinds 2017, zeiden een zwaar gefrustreerde Hijink en Lisa Westerveld (GroenLinks).

Vraagstuk

"Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het urgente, veelkoppige vraagstuk", zei de staatssecretaris. Hij wil kwetsbare jongeren en hun ouders geen valse hoop geven. Met de Kamer erkent hij dat "zichtbare en tastbare veranderingen te lang op zich laten wachten. Dat trek ik me aan."

Van Ooijen "zet alles op alles" om voor de kerst een principeakkoord te hebben over de hervormingsagenda. Daarin moeten concrete maatregelen worden vastgelegd om de jeugdzorg te verbeteren en de kosten te verlagen. "Ik ben net zo ongeduldig als u."

Die agenda had er al op 1 januari moeten liggen, maar de onderhandelingen tussen de deelnemende partijen - waaronder aanbieders, hulpverleners, gemeenten en rijk - verlopen uiterst stroef. De afgelopen dagen hebben diverse partijen gedreigd de stekker eruit te trekken.

Door: ANP