MIND Us werkt aan mentale gezondheid

Stichting MIND Us onderneemt de komende jaren activiteiten om de mentale gezondheid van jongeren te verbeteren. De activiteiten staan in het actieplan Het gaat om jou!, dat op 6 december is gepresenteerd. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 

Het actieplan van MIND Us is gericht op drie leefgebieden die belangrijk zijn voor jongeren: de wijk en vrijetijdsbesteding, het onderwijs en de online wereld. Komend jaar ontwikkelt de stichting bijvoorbeeld een training voor steunfiguren in de vrije tijd van jongeren. De training is bedoeld om mogelijke steunfiguren te helpen om met jongeren te praten over hun mentale gezondheid. Verder gaat MIND Us stimuleren dat er een netwerk ontstaat van laagdrempelige inloopvoorzieningen waar jongeren zonder wachttijd of verwijzing met iemand kunnen praten over hun problemen.

Veerkracht

In het onderwijs wil de stichting samen met andere organisaties en kennisinstituten zoals het Nederlands Jeugdinstituut scholen helpen om de mentale gezondheid van leerlingen en studenten te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van lesprogramma's gericht op veerkracht en mentale gezondheid te stimuleren. Ook wil MIND Us de aandacht voor mentale gezondheid in scholing en bijscholing van onderwijspersoneel versterken. Verder werkt de stichting aan aanbevelingen om de prestatiedruk in het onderwijs te verminderen.

Landelijk platform

In de digitale wereld gaan MIND Us met influencers een campagne opzetten om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Ook komt er een landelijk platform met informatie voor jongeren over mentale gezondheid.

MIND Us wil bereiken dat jongeren in Nederland weerbaar zijn, grip hebben op hun mentale gezondheid en toegang hebben tot passende hulp. Jongeren zijn betrokken bij de strategie van de stichting en de uitwerking van het actieplan. Koningin Máxima is erevoorzitter van MIND Us.

Door: Nationale Zorggids