Open jeugdhulp Limburg zet vrijheidsbeperkende maatregelen in

In de open jeugdzorg is het niet toegestaan om vrijheidsbeperkende maatregelen in te zetten, maar toch doen de drie jeugdhulpregio’s in Limburg dat wel. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vinden daar regelmatig urinecontroles plaats, zijn er deurverklikkers geplaatst en is er cameratoezicht. De IGJ eist in het Regiobeeld jeugdhulp in Midden- en Zuid-Limburg verbetermaatregelen. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Uit het rapport blijkt dat jeugdhulpinstellingen verplichte kamertijd inzetten, waarbij jeugdige cliënten geen contact mogen hebben met hun lotgenoten. Organisaties zetten deze maatregel generalistisch in, maar er is geen wettelijke basis voor. Dit geldt ook voor het gebruik van cameratoezicht, deurverklikkers en de urinecontroles.

Wachtlijsten

Ook zijn er in de drie Limburgse jeugdhulpregio’s wachtlijsten. In het regiobeeld schrijft de IGJ dat er in sommige gemeenten sprake is van maandenlange wachtlijsten bij zorgaanbieders. “Hier hebben alle partijen, zowel jeugdconsulenten als jeugdhulpaanbieders, maar met name jeugdigen, last van.” Voor jongeren die net uit de gesloten jeugdzorg komen, is er vaak geen plek in een gezinshuis of pleeggezin en ze kunnen ook niet direct terecht bij de jeugd-ggz.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky