Normal_appointment-with-dietician-2021-08-27-09-46-38-utc__1_

De gemiddelde leeftijd van patiënten die de diëtist bezoeken stijgt al jaren en komt in 2022 uit op 54 jaar. Dit komt onder andere doordat het aandeel patiënten van 75 jaar en ouder weer is gestegen. Ruim 61 procent van de patiënten is vrouw, net als voorgaande jaren. Dit blijkt uit de jaarcijfers van 2022 en trendcijfers over 2020-2022 van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, meldt Nivel.

 

In vergelijking met eerdere jaren stijgt het aandeel patiënten van 75 jaar en ouder. Hetzelfde geldt voor het percentage kinderen dat de diëtist bezoekt. Met 31 procent is de groep patiënten van 45 tot en met 64 jaar nog steeds het grootst in 2022, maar dit lijkt juist iets te dalen ten opzichte van de jaren ervoor. De voornaamste reden om naar de diëtist te gaan blijft overgewicht.

Weer meer reguliere en minder telefonische consulten in 2022

In 2020 zagen we een plotselinge flinke stijging van het aandeel telefonische consulten, zeer waarschijnlijk vanwege de coronapandemie. In 2021 daalde dit percentage weer en in 2022 is het aandeel telefonische consulten nog kleiner geworden. Het percentage reguliere consulten neemt sindsdien weer toe.

Door: Nationale Zorggids