In de toekomst voldoende orthoptisten met huidige opleidingscapaciteit

In de eerste helft van 2023 waren er zo’n 560 orthoptisten werkzaam in Nederland. In de komende 20 jaar zal dit aantal naar verwachting met 27% toenemen, indien elk jaar - zoals verwacht - het huidige aantal van 45 studenten blijft instromen in de opleiding. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVVO), meldt Nivel. 

Momenteel is er een tekort aan orthoptisten van 3 tot 6 procent. Met de huidige verwachte instroom in de opleiding zal het aantal orthoptisten in de komende 20 jaar met 27 procent toenemen en wordt dit huidige tekort overwonnen. Er zijn drie scenario’s doorgerekend: één waarin alleen demografische ontwikkelingen worden meegenomen (hierover bestaat relatief weinig onzekerheid); één waarin verwacht wordt dat de vraag naar orthoptisten groeit omdat orthoptische zorg in grotere mate naar de eerste lijn en ZBC’s zal worden verplaatst; en één waarin de orthoptie een sterke positie in de tweede lijn behoudt, maar er wel wat taakverschuiving plaatsvindt naar andere beroepen.

Met de huidige opleidingsinstroom voldoende groei

Met het Capaciteitsramingsmodel heeft Nivel doorgerekend hoe groot de opleidingsinstroom moet zijn om in de toekomst het evenwicht tussen aanbod en vraag in orthoptische zorg te bereiken en te behouden. Gegeven alle aannames is vast te stellen dat de huidige opleidingsinstroom eventueel zou kunnen worden verminderd in twee van de drie hiervoor genoemde scenario’s. De keuze om de instroom al dan niet te laten afnemen is echter een beleidsmatige keuze die niet alleen gestoeld is op cijfermatigheden. Een grotere beschikbare capaciteit aan orthoptisten in de toekomst is namelijk wel een randvoorwaarde voor verschuiving van orthoptische zorg naar de eerste lijn, zoals het tweede scenario is doorgerekend. Het blijft daarom van groot belang de arbeidsmarkt te blijven monitoren, zodat deze in de toekomst ook blijft aansluiten bij de vraag en mogelijkheden in de tweede én eerste lijn.

Orthoptist

De orthoptist is een paramedische beroep. Het vakgebied richt zich op verschillende oogafwijkingen - zoals scheelzien, dubbelzien en luie ogen - die alle betrekking hebben op de werking van de ogen in combinatie met de oogmotoriek. De hbo-opleiding tot orthoptist duurt vier jaar. Het merendeel van de orthoptisten werkt in de tweede lijn, in ziekenhuizen, maar er wordt in toenemende mate in andere werkvelden gewerkt, zoals in optiekzaken.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/met-de-huidige-opleidingscapaciteit-zijn-er-de-toekomst-voldoende-orthoptisten-nederland, geraadpleegd op 4-10-2023