Na sluiting Woodbrookers mogelijk alleen buiten Friesland gesloten jeugdhulp

Nu gesloten instelling Woodbrookers op 1 juli 2024 gaat sluiten, kijkt de provincie naar andere opties voor gesloten jeugdhulp voor cliënten. Er blijven volgens het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden twaalf plekken beschikbaar voor Friese kinderen, maar mogelijk zijn deze plekken buiten de provincie. Dit meldt Omrop Fryslân. 

In 2030 mag er volgens overheidsbeleid helemaal geen gesloten jeugdzorg in Nederland meer zijn omdat deze vaak juist een traumatisch effect heeft op kinderen. Het college laat echter weten dat er voorlopig gesloten plekken beschikbaar blijven, omdat dit voor een kleine groep kinderen noodzakelijk blijft. Maar waar die twaalf plekken zullen zijn, is niet bekend. Mogelijk moeten Friese kinderen hiervoor naar Groningen of Drenthe. Ook blijft er overleg gaande over de mogelijkheid van gezamenlijke inkoop en contractering met deze jeugdhulpregio’s.

Vijf kleinschalige woonvormen

In Friesland komen er verder vijf kleinschalige woonvormen voor kinderen met psychiatrische en  gedragsproblemen die Woodbrookers moeten vervangen. Het doel is om meer woonhuizen te realiseren waar kinderen ook naar school gaan en zicht hebben op een normaal leven.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky