Oproep Ieder(in): ‘Zet plan voor een eigen bijdrage voor jeugdzorg niet door’

Het demissionaire kabinet heeft plannen om een eigen bijdrage voor de jeugdzorg in te voeren. Deze bijdrage moet het financiële gat opvullen dat ontstaat nu een half miljard aan bezuinigingen van de tafel is. Belangenorganisatie Ieder(in) stelt dat dit voorbij gaat aan het effect op ouders en kinderen en dat het kabinet met dit plan tien jaar terug de tijd in gaat. Volgens Ieder(in) staat dit haaks op het Kinderrechtenverdrag, het VN-verdrag Handicap en artikel 1 van de Grondwet. Dit meldt de organisatie op haar website.

Bij de start van de gedecentraliseerde jeugdzorg in 2015 is uitvoerig gesproken over de invoering van een eigen bijdrage. Destijds stelde het kabinet vast dat dit een drempel zou opwerpen voor gezinnen die jeugdhulp nodig hebben en daarom zag staatssecretaris Martin van Rijn erop toe dat deze op 1 januari 2016 werd afgeschaft. Ieder(in) snapt niet dat er een poging wordt gedaan om deze bijdrage voor de jeugdzorg te herinvoeren.

In strijd met VN-verdrag Handicap

Het vragen van een eigen bijdrage staat volgens Ieder(in) in strijd met het VN-verdrag Handicap, Kinderrechtenverdrag en artikel 1 van de Grondwet. Volgens het VN-verdrag Handicap hebben mensen met een beperking recht op het beste niveau van zorg dat leverbaar is en dienen ze daar niet van uitgesloten te worden. Als het kabinet besluit om bij een eigen bijdrage onderscheid te maken tussen somatische en psychische aandoeningen, gaat dat hier tegenin. De eigen bijdrage is in strijd met het Kinderrechtenverdrag omdat deze Nederland verplicht om te waarborgen dat geen enkel kind het recht op toegang tot zorg wordt onthouden.

Artikel 1 van de Grondwet

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”, zo is te lezen in artikel 1 van de Grondwet. Onlangs is in dit artikel ‘handicap’ toegevoegd als grondslag voor discriminatie. “Dit maakt het des te wranger dat het kabinet nu een aparte eigen bijdrage wil invoeren voor kinderen met een beperking die jeugdzorg nodig hebben.”

Ieder(in) is verheugd met het terugdraaien van de bezuiniging, maar vindt het tegelijkertijd onacceptabel dat ouders en hun kinderen hier straks financieel voor moeten opdraaien. “We roepen het kabinet op om deze fout snel te herstellen.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky