Normal_baby_meisje

Als het aan een deel van de Tweede Kamer ligt, biedt de overheid financiële ondersteuning aan geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders. Het systeem van internationale adoptie zat in de jaren zeventig en tachtig vol met fouten, waardoor veel in Nederland geadopteerde kinderen niet weten wie hun biologische ouders zijn. Dat meldt de Volkskrant. 

Minister Dekker van Rechtsbescherming legt de verantwoordelijkheid bij de landen die de kinderen ter adoptie aanbood. “Maar de Nederlandse overheid heeft duidelijk steken laten vallen. En bovendien is het een mensenrecht om te weten waar je vandaan komt”, vindt SP-Kamerlid Michael van Nispen die komend najaar een motie hiervoor indient.

De Stichting Mijn Roots is een rechtszaak begonnen tegen de Nederlandse staat om financiële ondersteuning te krijgen bij het vinden van de biologische ouders van uit Indonesië geadopteerde kinderen. Al eerder legde de stichting een claim neer bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om deze mede aansprakelijk te stellen voor de misstanden bij (veelal illegale) adopties vanuit Indonesië in de jaren zeventig en tachtig. 

Door: Redactie Nationale Zorggids