Normal_zwanger__zwangerschap

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor Sociale Vraagstukken stelt hij dat effectieve preventie van kindermishandeling in zicht komt, "al is het nog maar als stip op de horizon". Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Willems introduceerde in 2012 het SMECC-model als raamwerk voor effectieve preventie van kindermishandeling. Dit model gaat uit van een wettelijke minimumstandaard voor de uitoefening van ouderlijk gezag, en een daarmee samenhangende voorbereiding, educatie, brede facilitering en gerichte ondersteuning van ouders. De afkorting SMECC staat voor school, minimumstandaard, educatie, child-vriendelijk beleid en zorgcontinuüm.

Onvoldoende informatie en steun

"Hoewel het verbod op slaan en vernederen in de opvoeding steeds meer ingang vindt, leidt dat nog nergens tot voldoende informatie over en steun bij opvoeden zonder fysiek en psychisch geweld", aldus Willems. Hij pleit ervoor om ouderlijk gezag te koppelen aan minimumvoorwaarden van voorbereiding en (acceptatie van) ondersteuning. "Niet pas nadat kinderen trauma’s of hersenbeschadiging hebben opgelopen, maar al tijdens de zwangerschap of nog liever: vanaf de kinderwens."

Door: Redactie Nationale Zorggids