Normal_babybed

Hoe komen kinderen uit kwetsbare gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt 2.64 miljoen euro beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen. Dit meldt huiselijkgeweld.nl. 

Een vroegtijdige herkenning van kwetsbaarheid van kinderen en (aanstaande) gezinnen is belangrijk. Door vroeg in het leven van een kind, of al tijdens of in aanloop naar de zwangerschap aandacht te schenken aan preventie, valt potentieel veel winst te behalen.

Vroegtijdig kwetsbaarheid herkennen

De toenemende beschikbaarheid van grote en complexe dataverzamelingen biedt nieuwe mogelijkheden om vroegtijdig kwetsbaarheid te herkennen. Het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda is bedoeld om na te gaan welke rol big data en de duiding daarvan kunnen hebben bij het bieden van een kansrijke start voor kinderen.

Professionals uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ), kennisinstellingen, onderzoekers uit de exacte en natuurwetenschappen, de sociale en geesteswetenschappen en de sociaal-medische en gezondheidswetenschappen en andere geïnteresseerde partijen worden van harte uitgenodigd om voor dit onderzoek hun expertise gezamenlijk in te zetten.

Kansrijke start

Het onderzoek moet zich richten op de vraag hoe met gegevensbronnen, producten, diensten en methoden van big data-onderzoek professionals in de geboortezorg en de JGZ ondersteund kunnen worden om tijdig passende hulp en ondersteuning te bieden om een kansrijke start voor kinderen mogelijk te maken.

Door: Nationale Zorggids