Normal_zwanger_zwangere_vrouw_zwangerschap

Beroepsmatige blootstelling aan cadmium, metaal dat vooral wordt gebruikt voor de productie van batterijen, kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen. Ook is er een gevaar voor de ontwikkeling van het ongeboren kind en kan een baby via borstvoeding cadmium binnenkrijgen wat ook schadelijk kan zijn. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Cadmium wordt gebruikt voor de productie van batterijen en kan een bestandsdeel zijn van pigment voor verf en coatings. Mensen die werkzaam zijn in bedrijven waar cadmium wordt geproduceerd of verwerkt kunnen hier tijdens hun werk in aanraking mee komen. Vooral werkzaamheden als lassen en slijpen vormen een risico, omdat door verhitting cadmiumdampen kunnen vrijkomen.

Toxisch voor voortplanting

De Gezondheidsraad oordeelt dat cadmium, dampen en acht cadmiumverbindingen, waaronder cadmiumcarbonaat, cadmiumchloride en cadmiumfluoride een effect hebben op de vruchtbaarheid en effecten hebben op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om cadmium en de acht verbindingen te classificeren in gevarencategorie 1B: als stoffen die worden verondersteld toxisch te zijn voor de menselijke voortplanting. Voor de effecten op of via lactatie, adviseert de raad de classificatie ‘kan schadelijk zijn via de borstvoeding’.

Door: Nationale Zorggids