Normal_continue-monitoring-zwangere-vrouwen

Máxima MC (MMC) heeft drie miljoen euro subsidie ontvangen om zijn topspecialistische functie op het gebied van de geboortezorg verder te versterken. Met deze subsidie van ZonMw kan grootschalig onderzoek worden gestart naar het toepassen van elektrofysiologisch monitoren. Deze techniek maakt het mogelijk om zwangere vrouwen en hun ongeboren kind 24 uur per dag in de gaten te houden. Hierdoor kunnen mogelijke complicaties eerder opgespoord worden. Ook ondersteunt de subsidie in het verder verbeteren van familiegerichte geboortezorg in MMC. Dit meldt MMC.

Gelukkig verloopt het merendeel van de zwangerschappen probleemloos. Bij een klein aantal is er echter sprake van ernstige complicaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die te vroeg geboren dreigen te worden. Het is cruciaal om deze zwangere vrouwen goed te monitoren. Met de huidige technieken, zoals cardiotocografische (CTG) monitoring, kan dit maar een paar keer per dag en gedurende een korte tijd. Dit komt onder meer omdat een langdurige meting door de zwangere als onprettig wordt ervaren en dat er vaak assistentie van verpleegkundigen nodig is bij deze monitoring.

Zwangere vrouw 24/7 monitoren

De subsidie van ZonMw maakt onderzoek mogelijk naar elektrofysiologisch monitoren. Hierbij wordt de elektrische activiteit van de hartspier van moeder en kind en de baarmoederspier heel accuraat gemeten. In tegenstelling tot CTG maakt deze techniek continue monitoring mogelijk. Zo kunnen de zwangere vrouw en haar baby 24/7 in de gaten worden gehouden. Hierdoor kunnen complicaties eerder worden opgespoord en kan op het juiste moment de juiste zorg worden ingezet. De methode is tot stand gekomen dankzij samenwerkingen met TU/e, e/MTIC en Nemo Healthcare en wordt in MMC vooralsnog ingezet in studieverband.

Optimalisatie familiegerichte zorg

Met de subsidie kan daarnaast de familiegerichte geboortezorg op de Obstetric High Care (OHC, intensive care voor zwangere vrouwen) verder worden verbeterd. Het doel is om uiteindelijk 24/7 een centraal aanspreekpunt te hebben voor patiënten en zorgverleners. Deze rol, die nu overdag in MMC wordt ingevuld door de Physician Assistant (PA), kan dankzij deze subsidie worden uitgebreid. “We horen van patiënten dat zij de zorg van de PA erg waarderen”, aldus technisch geneeskundige Myrthe van der Ven. “We vinden het belangrijk dat patiënten en hun naasten een vertrouwd gevoel krijgen tijdens een opname in ons ziekenhuis. Een centraal aanspreekpunt helpt daarbij. Na het project evalueren we hoe groot de meerwaarde is voor onze patiënten en de zorgverleners.”

Door: Nationale Zorggids
Afbeelding: MMC