Verloskundigen spreken zich uit op Dag van de Verloskundige

Wereldwijd sterven ongeveer 300.000 vrouwen en meisjes elk jaar tijdens zwangerschap en bevalling. 82 procent daarvan had voorkomen kunnen worden als iedereen toegang had tot een verloskundige. Er wordt te weinig geïnvesteerd in gezondheidssystemen op het gebied van geboortezorg. Betere werkomstandigheden (materialen, faciliteiten, maar ook loon) zijn cruciaal om het werk van een verloskundige goed te kunnen doen. Conclusies uit het rapport dat vandaag, op de Internationale Dag van de Verloskundige door International Confederation of Midwives (ICM), het wereldwijde overkoepelende orgaan van verloskundigen, gepresenteerd wordt. Dat meldt KNOV. 

 

56.000 verloskundigen uit 101 landen hebben deelgenomen aan dit onderzoek, om de stem van verloskundigen wereldwijd te laten horen. Met dit rapport roepen zij regeringen en de politiek op om in actie te komen. De inzet en wat er nodig is aan investeringen verschilt per land, maar het verbeteren van respect, waardigheid en het tegengaan van discriminatie richting vrouwen is een gemene deler. Belangrijk aandachtspunt is bovendien het verbeteren van de zeggenschap en autonomie van verloskundigen. De Nederlandse branche- en beroepsorganisatie van Verloskundigen (KNOV) reageert.

Een woordvoerder van de KNOV geeft aan: “De Internationale dag van Verloskundigen is een dag waarop we met trots stil staan bij het werk dat verloskundigen in Nederland en wereldwijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week doen. Het is één van de weinige beroepsgroepen die continue én met hart en ziel klaar staat.”

Capaciteitsprobleem

“In Nederland herkennen we de behoefte onder verloskundigen om nog beter gehoord en gezien te worden. In het oplossen van capaciteitsproblemen, een einde maken aan de toenemende administratieve lasten en de wijze van bekostiging waarbij de zwangere en haar behoefte centraal zou moeten staan.”

In theorie studeren er jaarlijks voldoende verloskundigen af, alleen na een aantal jaren verlaten toch te veel verloskundigen het vak. “Dit is echt iets wat we willen aanpakken als KNO en daarvoor hebben we ook de politiek nodig. Een eerste stap is de stem van verloskundigen in zowel het medische als sociale domein te verstevigen. Meestal is de verloskundige degene die al vanaf een zwangerschapswens tot aan de periode na de geboorte in beeld is en het vertrouwen heeft van vrouwen. Zij weten het beste wat er nodig is en begeleiden iedere zwangere met aandacht en zorg.”

Een vurige wens van de KNOV is het realiseren van een Chef Verloskundige bij het Ministerie van VWS, net zoals dat in het Verenigd Koninkrijk al het geval is. Een Chef Verloskundige die daadwerkelijk positiemacht heeft om het verschil te maken op de genoemde aspecten die dus ook wereldwijd herkend worden. “Het verloskundige vak is één van de oudste ter wereld, ieder mens heeft er mee te maken en daar mogen we ook in Nederland voor staan. In het belang van een kansrijke start voor ieder kind en gezin!”

Door: Nationale Zorggids