Ondersteuning aan gedupeerde ouders in het buitenland

Gedupeerde ouders die in het buitenland wonen, krijgen ondersteuning om hun leven weer op de rit te krijgen, net als gedupeerde ouders in Nederland. Daarvoor kunnen ouders terecht bij het ondersteuningsteam voor ouders in het buitenland. Hierover heeft staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) de Kamer geïnformeerd. Dat meldt Rijksoverheid.

Als onderdeel van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag worden gedupeerde ouders door het kabinet gecompenseerd en ondersteund. Gedupeerde ouders in Nederland kunnen naast de compensatie, het kwijtschelden van publieke schulden en aanpakken van private schulden ook aankloppen voor ondersteuning bij hun gemeente. Omdat gedupeerde ouders in het buitenland niet bij een gemeente terecht kunnen voor ondersteuning gaat het ondersteuningsteam voor die ouders dit oppakken.

Brede ondersteuning in het buitenland

De brede ondersteuning is gericht op 5 leefgebieden: gezin, gezondheid, financiën, werk & inkomen en wonen. Voor gedupeerde ouders en hun gezinsleden in het buitenland was dit nog niet mogelijk, terwijl zij wel vallen onder de herstelregelingen. Hulp kan het ondersteuningsteam ouders in het buitenland zelf geven, bijvoorbeeld bij het uitwerken van wat ouder en gezinsleden nodig hebben bij herstel, het samenstellen van een schuldenlijst voor het loket private schulden van SBN en bij het zoeken naar passende hulp. Naast de eigen ondersteuning kan het ondersteuningsteam ook externe ondersteuning inzetten. Dat kan in de vorm van hulp of zorg of in praktische vorm. De afspraken over de ondersteuning worden samen met de ouder vastgelegd in een plan van aanpak.

Terugkeer naar Nederland

Indien er een wens is om terug te keren naar Nederland, kan het ondersteuningsteam ouders in het buitenland ook helpen bij het voorbereiden van terugkeer. Voor ouders die terug willen keren naar Nederland worden de reiskosten vergoed. De kaders hiervoor worden komende maanden nog verder uitgewerkt.  

950 ouders in buitenland

Er zijn nu ongeveer 950 ouders in het buitenland gedupeerd. Zij wonen in ruim 40 verschillende landen, waarvan ongeveer de helft in België en Duitsland. Deze ouders doorlopen hetzelfde proces als ouders in Nederland: een eerste toets en eventueel een integrale beoordeling door UHT. Als is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn, krijgen zij de 30.000 euro compensatie. UHT gaat vanaf eind juni de gedupeerde ouders in het buitenland bellen om te vragen of zij behoefte hebben aan ondersteuning zodat UHT gegevens van ouders kan delen met het ondersteuningsteam ouders in het buitenland. OTB neemt daarna contact op met deze ouders. Voor gedupeerde ouders op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is er binnen het ondersteuningsteam ouders in het buitenland lokale ondersteuning beschikbaar (vanuit Curaçao). Voor gedupeerde ouders in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba, Sint Eustatius) wordt sinds mei al hulp geboden via de Belastingdienst Caribisch Nederland.

Door: Nationale Zorggids