Normal_close-up-of-hands-2021-08-27-11-05-10-utc-min__1_

​​​​​​​De voorzitter van Actiz, Anneke Westerlaken, doet in de Telegraaf een dringend pleidooi over het feit dat ouderenzorg de komende jaren prioriteit moet krijgen. Zo neemt het aantal ouderen die zorg nodig hebben steeds meer toe, terwijl het aanbod dit niet kan bijbenen. Niet alleen cliënten en hun naasten voelen dat de sector te kort schiet, maar ook medewerkers voelen zich in de steek gelaten. “De zorg zoals we die zo lang vanzelfsprekend gewend waren, is niet meer houdbaar”, zegt Westerlaken. Dit meldt Actiz.

 

Het aantal ouderen in Nederland zal de komende jaren aanzienlijk groeien. “Dat betekent iets voor ons allemaal”, aldus Westerlaken in de Telegraaf. “In eerste instantie dat we zelf nadenken over hoe we graag ouder willen worden, en hoe we dat kunnen beïnvloeden. Waar wil je bijvoorbeeld wonen? Wie heb je om je heen? En kun je zelf iets betekenen voor je naasten, als die zorg nodig hebben?”

Daadkracht

De voorzitter stelt dat het nieuwe kabinet essentieel is bij de nodige veranderingen. “Om met elkaar beter oud te kunnen worden, is actie nodig. Zoals het goed belonen van al die mensen die werken in de zorg, en hen niet te belasten met meer bureaucratie.” Ook moeten er meer geschikte woningen komen voor ouderen en moeten mantelzorgers beter ondersteund worden. Verder moet er ook meer geïnvesteerd worden in technologie die ouderen ondersteunt in hun zelfstandigheid en zorgprofessionals in hun werk.
 
“Vroeg of laat raakt de ouderenzorg ons allemaal”, stelt Westerlaken. Wanneer de ouderenzorg prioriteit wordt voor het nieuwe kabinet, kan het maatschappelijk probleem beter aangepakt worden. “Maar ook van ons als samenleving vraagt het om meer bewustzijn over de grenzen die er aan zorg zijn.”
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch