Normal_finance-and-medicine-health-insurance-concept-2021-08-26-17-11-10-utc-min__1_

In de hele regio Twente zal er gewerkt worden met een nieuw beoordelingsinstrument voor de inkoop van zorg. Met het Kwaliteit en Integriteitsinstrument Twente (KIT) willen de veertien gemeenten zorgfraude bestrijden. Dit meldt Skipr.

De Twentse gemeenten maken sinds 2018 gebruikt van het barrièremodel bij de inkoop van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit model gaf aan waar meer toezicht op nodig was in de gecontracteerde zorg en legde de basis voor handhaving.

Strengere toetsing

Het huidige barrièremodel is verder ontwikkeld tot het nieuwe model KIT, die gaat zorgen voor de nieuwe inkoop van zorg in 2025. Het beoordelingsinstrument is ontwikkeld door de Twentse gemeentes, verenigd in OZJT/Samen14, in samenwerking met Platform Integrale Veiligheidszorg, Sociale Recherche Twente en Handhaving en Toezicht van de Twentse gemeenten.
 
Met KIT worden contracten beoordeelt aan de hand van getoetste integriteit, handhaving van kwaliteitseisen en een risicoanalyse, zodat alleen kwalitatief goede en integere zorgaanbieders overblijven. “Door strenger aan de voorkant te controleren op kwaliteit en integriteit is de kans op het aannemen van onbetrouwbare zorgaanbieders kleiner, waardoor er minder tijd besteed hoeft te worden aan onderzoek”, aldus de veiligheidsregio.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch