Amoxicilline telt meeste jonge gebruikers

Openbare apotheken verstrekten in 2021 aan bijna de helft van alle kinderen tot 18 jaar een receptgeneesmiddel. Waar jonge kinderen vaker amoxicilline, salbutamol en hydrocortison gebruiken, is dit voor tieners vooral de pil, desloratadine en methylfenidaat. Dit meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). 

In 2021 kreeg bijna de helft van alle kinderen en jongeren tot 18 jaar minstens eenmaal een verstrekking van een receptplichtig geneesmiddel via een openbare apotheek. Voor de allerkleinsten van 0 en 1 jaar lag het aandeel kinderen met een receptmiddel met 56 procent boven het gemiddelde, terwijl dit voor de groep 2-10-jarigen eronder lag (47 procent). Het aandeel van de 11-17-jarigen bedroeg precies 50 procent. Absoluut gezien is het antibioticum amoxicilline met 184.000 gebruikers het meest gebruikte middel onder de 18 jaar, maar dit geldt niet voor alle leeftijdsgroepen.

Amoxicilline koploper onder 0- en 1-jarigen

Rekening houdend met het aantal kinderen per groep is bij de 0- en 1-jarigen het antibioticum amoxicilline koploper. Per 1.000 kinderen in deze leeftijdsgroep wordt dit middel door 166 kinderen gebruikt. Luchtwegverwijder salbutamol en hydrocortisonzalf of -crème, toegepast bij de behandeling van constitutioneel eczeem, worden in deze groep door 100 op de 1.000 kinderen gebruikt. Verder wordt fusidinezuur voor op de huid, tegen huidinfecties zoals krentenbaard en ontstoken eczeem, met 81 gebruikers per 1.000 0- en 1-jarigen relatief veel gebruikt.

Ook onder peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd zijn amoxicilline (74 per 1.000), fusidinezuur (73 per 1.000) en salbutamol (65 per 1.000) de meest gebruikte middelen.

Anti-allergiemedicatie

Daarnaast zijn er naar verhouding ook veel gebruikers van desloratadine, een anti-allergiemedicijn (58 per 1.000). Typische middelen voor tieners zijn de anticonceptiepil oestrogeen met levonorgestrel (80 gebruikers per 1.000 11-17-jarigen), desloratadine (70 per 1.000) en het ADHD-middel methylfenidaat (51 per 1.000). Koploper amoxicilline wordt juist maar weinig gebruikt door tieners (16 per 1.000).

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen