Nieuw kinderopvangstelsel gaat voorbij aan kwaliteit kinderopvang

SZW bouwt samen met DUO, Toeslagen, UWV en SVB aan een nieuw stelsel voor de financiering van de kinderopvang. Per 1 januari 2025 wordt 96 procent van de maximumuurprijs van de opvang door de overheid vergoed. Dat is onafhankelijk van het inkomen van de ouder(s) en het wordt direct uitgekeerd aan de kinderopvangorganisatie. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zet vraagtekens bij dit beleid. Dat meldt Kinderopvang Totaal. 

“Het is zorgelijk dat de aandacht voor kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang lijkt verdwenen.” Dat zegt het SCP in haar kennisnotitie Herziening Kinderopvangbeleid.

Kinderopvangachterstanden

“De aanname is dat door ‘bijna gratis kinderopvang’ de oplopende arbeidsmarkttekorten tegen kunnen worden gegaan. Als we echter kijken naar het perspectief en de behoefte van kinderen en ouders, dan zijn er belangrijke vraagtekens te zetten bij het doel en de doelmatigheid van dit beleid. We zien een opvallende breuk met het huidige beleid, want het doel om met de kinderopvangachterstanden om te gaan, wordt helemaal losgelaten. Daarnaast gaat het voorstel grotendeels voorbij aan het belang van de kwaliteit van kinderopvang.”

Het SCP stelt ook dat juist de kinderen die risico lopen op een achterstand relatief weinig naar de opvang gaan. “Dit komt omdat alleen werkende ouders recht op een vergoeding hebben en opvang daardoor onbetaalbaar is voor gezinnen waarbij één of beide ouders niet werken.”

Sociale verschillen

Het SCP is ook bang dat de sociale verschillen nog verder vergroot worden wanneer de uurprijzen stijgen door meer vraag naar kinderopvang. Ze benadrukt dan ook dat het nieuwe stelsel zich alleen maar richt op de betaalbaarheid van kinderopvang en niet op de kwaliteitsverbetering. “Het gebrek aan aandacht voor de toegankelijkheid en kwaliteit van opvang is met name opmerkelijk in een tijd waarin de wachtlijsten groeien en ook de kwaliteit onder druk komt te staan door de grote personeelstekorten.”

Het nieuwe stelsel moet per 1 januari 2025 in werking treden. Er wordt tot juli 2023 gewerkt aan het nieuwe stelsel en vanaf juli 2023 wordt het stelsel echt uitgewerkt.

Door: Nationale Zorggids