Normal_normal_normal_pexels-vidal-balielo-jr-4006979

Patiënten met een aangeboren hartafwijking moeten altijd kunnen rekenen op goede en toegankelijke zorg. De huidige organisatie van interventiezorg voor deze patiënten is kwetsbaar. Om dit te verbeteren, is het nodig om deze zorg te concentreren. Concentratie van alleen deze zorg heeft grote gevolgen voor de universitair medische centra (umc’s) waar deze zorg wordt gegeven en dus voor een grote groep patiënten die in deze umc’s zorg krijgt. Dit meldt de NZa. 

Voor dit onderzoek keek de NZa naar wat de effecten zijn voor de patiënt, zorgprofessional en zorginstelling wanneer de interventiezorg aan patiënten met een aangeboren hartafwijking niet meer plaatsvindt in een bepaald ziekenhuis. Het gaat om ingrepen zoals operaties en hartkatheterisatie en niet om de controles in de polikliniek. De NZa concludeert dat concentratie van deze zorg grote en onomkeerbare gevolgen heeft voor een ziekenhuis dat de zorg moet overdragen. Dit heeft te maken met personele verschuivingen, faciliteiten, centrumspecifieke expertise of de regionale functie van het ziekenhuis.

Reistijd en behoud arts

Voor patiënten heeft concentratie van de zorg mogelijk gevolgen voor de reistijd of het behoud  van de eigen arts. Voor een groot deel van de betrokken zorgprofessionals kan concentratie de inhoud van hun werk veranderen. En een aantal medisch specialisten en verpleegkundigen zal, bij behoud van de eigen functie, te maken krijgen met een langere reistijd of verhuizing. Het effect van concentratie is voor alle umc’s zonder meer ingrijpend, stelt de NZa. Het kan leiden tot een sluiting van de kinder-intensive care en een risico zijn voor de regionale beschikbaarheid van de acute zorg.

Samenwerking is nodig

Op dit moment is de organisatie van de zorg aan patiënten met een aangeboren hartafwijking kwetsbaar. Dit heeft onder meer te maken met het beperkt aantal behandelingen voor zeldzame afwijkingen per interventiecentrum. Daarnaast zijn de patiënten afhankelijk van een klein aantal medisch specialisten die in een zeer klein team de 24-uurs beschikbaarheidsdiensten draaien. Om de zorg beter te organiseren en in de toekomst beschikbaar te houden, is het volgens de NZa belangrijk dat de ziekenhuizen beter en meer gaan samenwerken. De NZa adviseert daarom om per direct een plan op te stellen waarin de umc’s aangeven hoe zij de kwetsbare punten van de organisatie gaan aanpakken.

Belang concentratie

De NZa staat achter het voornemen van het concentreren van hoogcomplexe zorg bij laag volume. Het geïsoleerd concentreren blijft echter risicovol.

Door: Nationale Zorggids