Normal_child-adoption-and-in-vitro-fertilization-ivf-as-2021-09-02-08-07-29-utc__1_

De vernietiging van dossiers over interlandelijke adopties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid was niet in lijn met de Archiefwet. Dat concludeert de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in het rapport Vernietiging van adoptiedossiers. Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden, voorheen Directie Kinderbescherming, meldt de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

In 1983 en 1999 zijn reeksen dossiers vernietigd van de Directie Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De Directie Kinderbescherming voerde in het verleden een deel van de taken rond interlandelijke adoptie uit. De Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden voert deze taken tegenwoordig uit. Naar aanleiding van vragen van geadopteerden heeft de Inspectie onderzocht of de vernietiging van deze dossiers plaats vond volgens de Archiefwet.

Gebreken in het archiefbeheer

De dossiers zijn vernietigd op basis van een bewaartermijn van 5 jaar. Deze bewaartermijn was echter niet vastgesteld volgens de destijds geldende bepalingen uit archiefwetgeving. Naleving van die bepalingen was van waarde geweest, omdat de bepalingen waren bedoeld om bij het vaststellen van bewaartermijnen belangen mee te wegen, zoals dat van de ‘recht- en bewijszoekende burger’. De Inspectie heeft rond het beheer en de vernietiging van de dossiers ook andere tekortkomingen geconstateerd.

Beter beheer van bewaarde dossiers

De Inspectie heeft in het rapport aanbevelingen gedaan aan het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Nationaal Archief. De aanbevelingen zijn gericht op een beter beheer van de bewaarde dossiers. Ook moet het belang van de burgers die naar informatie over hun adoptie zoeken, meer aandacht krijgen. De Inspectie zal de komende tijd de voortgang van de aanbevelingen volgen.

Door: Nationale Zorggids