Gratis anticonceptie voor vrouwen niet verantwoordelijkheid van Staat

De Nederlandse staat hoeft hormonale anticonceptie voor vrouwen niet gratis te maken, zo heeft het hof in Den Haag besloten. Vijf maatschappelijke organisaties, onder meer Bureau Clara Wichmann en Stichting WOMEN Inc., voerden aan dat er sprake is van indirecte discriminatie, omdat de kosten voor anticonceptie "in de regel voor rekening komen van de vrouw". Het hof kan dat echter niet afleiden uit het rapport dat is gebruikt ter verdediging van dat standpunt.

De cijfers die in het overhandigde rapport 'We doen het samen' van expertisecentrum Rutgers naar voren komen zijn volgens het hof "onvoldoende eenduidig". Daarbij benadrukt het hof wel dat het niet zegt dat mannen en vrouwen de kosten van hormonale anticonceptie in gelijke mate verdelen.

Indirect onderscheid

Ook zegt het hof dat de Staat een "eventueel indirect onderscheid" niet zelf heeft veroorzaakt. De rechtbank oordeelde eerder al dat uit mensenrechtenverdragen geen recht voortvloeit op gratis anticonceptie.

Door: ANP