Adoptiestichting noemt adoptiestop "verschrikkelijk en onbegrijpelijk"

Voorzitter Inez Teurlings van de Stichting Interlandelijk Geadopteerden (SIG) noemt de adoptiestop "verschrikkelijk en onbegrijpelijk". "Dit is heel slecht nieuws voor kinderen die niemand meer hebben. Zij hadden een mooie toekomst kunnen krijgen in Nederland, maar die kans wordt hen nu ontnomen."

Het besluit van demissionair minister Franc Weerwind om per direct geen nieuwe adopties uit het buitenland meer toe te staan, volgt op een motie van de SP om adoptie uit het buitenland op termijn te stoppen. Het voorstel kreeg vorige maand een meerderheid in de Tweede Kamer. De Kamer vroeg het kabinet daarop om een "afbouwpad" te ontwikkelen. Dat er nu per direct een stop komt, is volgens Teurlings "niet uit te leggen". Ze vermoedt dat Weerwind, die tot nu toe volgens haar juist "heel zorgvuldig" te werk is gegaan op het adoptiedossier, is gezwicht voor de aanhoudende druk. "De SP heeft eindelijk gewonnen."

Diplomatieke gevolgen

SIG vreest dat het besluit van de minister definitief is. Er liep nog een petitie tegen de SP-motie, een "laatste strohalm" volgens Teurlings, maar ze betwijfelt of het aanbieden daarvan nog zin heeft. De adoptiestop heeft volgens het SIG-bestuurslid ook diplomatieke consequenties. "Dit besluit druist in tegen allerlei internationale verdragen. Feitelijk gezien stappen we uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind", stelt Teurlings. "Een regelrechte schoffering van de landen waar we die verdragen mee hebben gesloten."

Misstanden nooit volledig uit te sluiten

Defence for Children Nederland is juist "zeer verheugd" over Weerwinds besluit. "Bij interlandelijke adoptie zijn misstanden nooit volledig uit te sluiten, dus dan kun je het maar beter niet doen", zegt een woordvoerster. De kinderrechtenorganisatie vindt het "heel fijn" dat er per direct geen nieuwe aanvragen gedaan kunnen worden en dat er werk wordt gemaakt van een afbouwplan. Verder wijst de woordvoerster op het belang van "goede steun in de zoektocht naar identiteitsherstel" voor geadopteerden die schade hebben ondervonden van hun adoptie.

Door: ANP