Normal_adoptie_uit_het_buitenland_alleen_mogelijk_onder_striktere_voorwaarden

De adoptie van kinderen uit het buitenland naar Nederland is in de toekomst alleen nog mogelijk voor kinderen voor wie in het land van herkomst écht niet kan worden voorzien in passende opvang. Aan adopties zullen striktere voorwaarden worden verbonden. Dat schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede kamer. Kinderen krijgen zo de kans om in een gezin op te groeien. Tegelijkertijd wordt de kritiek van de commissie Joustra ter harte genomen door een nieuw adoptiestelsel in te richten met extra waarborgen. Dit meldt Rijksoverheid. 

“Voor mij staat het belang van het kind altijd centraal. Daarom heb ik besloten om adoptie alleen mogelijk te maken voor kinderen uit het buitenland als het kind daarbij gebaat is. Hieraan verbind ik striktere voorwaarden, om het risico op misstanden zo klein mogelijk te maken. Ik besef dat dit een enorm gevoelig onderwerp is en dat dit besluit niet voor iedereen hetgeen is waar op was gehoopt. Ik blijf met alle partijen in gesprek om deze plannen zo goed mogelijk uit te werken en om te zetten in de uitvoering”, aldus Weerwind.

Commissie Joustra

In februari 2021 werden adopties uit het buitenland opgeschort na de conclusies van de commissie Joustra, die onderzoek deed naar misstanden bij interlandelijke adoptie in het verleden. Eén van de conclusies was dat het systeem van nu nog inherente kwetsbaarheden bevat en dat het risico op misstanden er dus nog steeds is.

Voor alle partijen staat het belang van het kind voorop, alleen verschillen de meningen hoe dat het beste wordt gediend. Na de weging van de dilemma’s, perspectieven en belangen heeft de minister besloten om adoptie uit het buitenland alleen onder strikte voorwaarden te laten plaatsvinden.

Striktere voorwaarden

Aan de adopties uit het buitenland die nog zullen volgen, zal het kabinet striktere voorwaarden verbinden. Zo heeft minister Weerwind besloten de bemiddeling samen te brengen in één bemiddelingsorganisatie met versterkt overheidsgezag, in plaats van bij vier verschillende private partijen. Verder zal de samenwerking met landen van herkomst worden beëindigd als zij in staat worden geacht zelf in passende opvang te voorzien of te weinig inspanningen hiervoor leveren. Ook zal het toezicht worden versterkt. Een overzicht van de voorwaarden is opgenomen in de brief aan de Tweede Kamer.

Door: Nationale Zorggids